Videos

Nefcast- अहिलेको आर्थिक संकटका सिखहरु: अजय प्रधानांग
Added on: December 12, 2015
अजय प्रधानांग, बिरगंज स्तापित उधमी र नेपाली युवा उद्यमी माञ्चका (Nepalese Young Entrepreneurs Forum) पूर्व अध्यक्ष: निर्यात उन्मुख औद्योगिक क्षेत्रमा अनौपचारिक नाकाबन्दीको प्रभाव

Events